Δωρεάν συμβουλευτική με έναν ειδικό για την πνευματική ιδιοκτησία

Σήμερα οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη μπορούν να πάνε ένα επιχειρηματικό “βήμα” παραπέρα. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας, έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των μικρομεσαίων ΜΜΕ που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικά αυτό το διάστημα της υγειονομικής κρίσης COVID-19.  Το “Ideas Powered for business hub” κυκλοφόρησε, όπου οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν εξατομικευμένη συμβουλευτική για την πνευματική ιδιοκτησία από εξειδικευμένες δικηγορικές εταιρείες και μεμονωμένους δικηγόρους, σε όλη την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία αυτή διατίθεται σε όλες τις ΜΜΕ, που είναι εγγεγραμμένες στην ΕΕ. Η αίτηση για αυτή τη δωρεάν συμβουλευτική είναι διαθέσιμη/προσβασιμη  μέσω του ιστότοπου του EUIPO, για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά στην πνευματική ιδιοκτησία, όπως:

  • Την επεξήγηση και κατανόηση αναφορικά με το ποιο ή ποια δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ΙΠ, (εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια κ.λπ.) είναι τα καταλληλότερα για την εκάστοτε μικρομεσαία επιχείρηση
  • Την προετοιμασία μιας αίτησης για υποβολή εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σχεδίου
  • Πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν κέρδη από ενδεχόμενα δικαιώματα ΠΙ που επιθυμούν  να αποκτήσουν (παροχή άδειας κ.λπ.)
  • Και φυσικά την επίλυση διαφορών που ενδεχόμενα μπορεί να προκύψουν από την απομίμηση ή κλοπή ή μη έχοντας άδεια χρήση των δικαιωματων  ΠΙ τους.

Αν λοιπόν, μία ΜΜΕ χρειάζεται συμβουλή για το ποιο είδος ΠΙ είναι κατάλληλο για αυτή, αποστέλλει την αίτηση στο EUIPO, σε όποια γλώσσα επιθυμεί, εξηγώντας τι υπηρεσίες χρειάζεται. Το EUIPO θα ανταποκριθεί στις ανάγκες του φορέα που θα αιτηθεί τις υπηρεσίες, προσφέροντας μια λίστα με περισσότερους από 230 παρόχους που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες στις περισσότερες γλώσσες της ΕΕ. Η επιχείρηση θα λάβει λοιπόν, μια λίστα παρόχων/συμβούλων, από τους οποίους μπορεί να επιλέξει. Αυτοί οι πάροχοι είναι εξειδικευμένοι σχετικά και έχουν την απόλυτη τεχνογνωσία να προσφέρουν εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες  λύσεις για κάθε ανάγκη, κάθε αιτούσης ΜΜΕ.

Ο χρόνος που μπορεί να διατεθεί από τους εξειδικευμένους συμβούλους στις ΜΜΕ μπορεί να ποικίλει: από μερικές  ώρες, σε ορισμένες περιπτώσεις, έως το τέλος μιας διαδικασίας που απαιτεί αρκετό χρόνο, σε άλλες. Μέχρι αυτή τη δεδομένη στιγμή, οι εντυπώσεις από τις ΜΜΕ που έχουν δοκιμάσει την υπηρεσία και τους παρόχους ήταν εξαιρετική. Ειδικά στην Ελλάδα, η ευκαιρία αυτή δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ΜΜΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Δικηγόροι ή εκπρόσωποι για την καταχώρηση ΠΙ μπορούν να εγγραφούν σε αυτή την υπηρεσία ως πάροχοι, για την προσφορά εξειδικευμένων συμβουλών. Επιπλέον, το EUIPO προσφέρει Ειδική υπηρεσία αποτελεσματικής επίλυσης διαφορών (EDR) για εκείνες τις ΜΜΕ που εδρεύουν στην ΕΕ και αντιμετωπίζουν μια διαφωνία αναφορικά με όποιο δικαίωμά τους επί πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία διαφορά έχει εισαχθεί ενώπιον του EUIPO. Και σε αυτή την περίπτωση, η ΜΜΕ, μπορεί να υποβάλει  αίτηση για δωρεάν υπηρεσία. 

Ταμείο ΜΜΕ 20 εκατ. Ευρώ / SME Fund:

Αξίζει να σημειωθεί η εξής χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, η οποία επιστρέφει το 50% των βασικών τελών για ενδεχόμενη κατοχύρωση του σήματος και σχεδίου. Όλες οι ΜΜΕ που είναι εγγεγραμμένες στην ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση στο “Ideas Powered for business hub”, και να υποβάλουν αίτηση στο Ταμείο ΜΜΕ.  Η εν λόγω χρηματοδότηση για τα εμπορικά σήματα ή σχέδια, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται στο 50% της βασικής αμοιβής που απαιτείται για την αίτηση και επιστρέφεται μέσω του εν λόγω προγράμματος  επιχορήγησης 20 εκατ. Ευρώ. Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει κάθε ΜΜΕ ανέρχεται στα 1.500 €. Η αίτηση για το SME Fund και προκειμένου να ισχύσουν οι ως άνω χρηματοδοτήσεις, πρέπει να πραγματοποιηθεί προτού υποβληθεί αίτηση για κατοχύρωση εμπορικών σημάτων ή σχεδίων. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε καθορισμένες χρονικές περιόδους ή αλλιώς “Παράθυρα” των αιτήσεων για το SME Fund το 2021. Το επόμενο “Παράθυρο” για τις αιτήσεις SME Fund “ανοίγει” την 1η Μαΐου.

Μέχρι την 1η Μαΐου, όμως, πρέπει να ετοιμαστεί από την εκάστοτε ΜΜΕ η αίτηση, σύμφωνα με την καθοδήγηση της λίστας ελέγχου (check list) που υπάρχει στην ιστοσελίδα του EUIPO για το προκείμενο θέμα. Σε περίπτωση ανάγκης συμβουλευτικής, μπορεί να γίνει χρήση η ως άνω δωρεάν υπηρεσία από τους εξειδικευμένους συμβούλους. Επίσης υπάρχουν συνήθεις ερωτήσεις  στην εν λόγω ιστοσελίδα. Πάντα όμως, λειτουργεί σε πιο προσωποποιημένο επίπεδο το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του EUIPO , +34 965 139 100 και [email protected].

Τέλος, λεκτέο είναι, ότι οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση στο SME Fund, για λογαριασμό των πελατών τους.


Η Όλγα Ν Τσιπτσέ είναι LL.M Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαιτητής – Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ – DPO GDPR expert

Διαβάστε περισσότερα:

To Newsletter του Propago

Λάβετε την ανάλυση της ημέρας στο email σας