Απόρρητο

Σχετική Νομοθεσία

Η συλλογή, αποθήκευση και διατήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας γίνεται με μοναδικό σκοπό την επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων, την εξασφάλιση συνέχισης των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των αναγνωστών της ιστοσελίδας propago.gr, στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας και ασφάλειας δεδομένων της ιστοσελίδας αλλά και των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών της για την παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών προς τους αναγνώστες της.

Η Πολιτική Ασφάλειας της Ιστοσελίδας propago.gr, έχει ως γνώμονα:

  • τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα,
  • τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005),
  • τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679), όπως έχουν νομίμως τροποποιηθεί.

Πληροφορίες για τα δεδομένα

Οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου επισκέπτεται την ιστοσελίδα propago.gr, δεν απαιτείται να υποβάλει προσωπικά στοιχεία για να χρησιμοποιήσει τον δικτυακό τόπο.

Αν ο επισκέπτης επιθυμεί να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας, τότε θα του ζητηθεί να δηλώσει τα εξής στοιχεία:

  • όνομα και επώνυμο
  • επωνυμία οργανισμού (αν εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο)
  • πόλη κατοικίας ή έδρας οργανισμού
  • σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο
  • ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail address)

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.

Τα cookie που είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους ορίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε στους χρήστες τις προσφορές μας. Επίσης, ορίζεται ένα cookie που αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις απορρήτου (cookie επιλογής).

Τα cookie που δεν είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους, καθώς και οι μηχανισμοί παρακολούθησης που μας δίνουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας εμπειρία χρήστη και προσαρμοσμένες προσφορές (cookie μάρκετινγκ και μηχανισμοί παρακολούθησης), χρησιμοποιούνται μόνο αν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας προς τούτο. 

To Newsletter του Propago

Λάβετε την ανάλυση της ημέρας στο email σας