Ο Αστικός κώδικας προβλέπει τόσο την ανωτέρα βία στα άρθρα 336, 337, 380 όσο και την απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών στο άρθρο 388 σε περιπτώσεις αδυναμίας παροχής των συμφωνηθέντων στις συμβάσεις, που προέρχεται από γεγονότα απρόβλεπτα και δεν οφείλονται σε ευθύνη του συμβαλλόμενου οφειλέτη ως λόγο ανατροπής της σύμβασης και της απαλλαγής του οφειλέτη από κάθε συμβατική υποχρέωση και να επιστραφεί σε καθένα από τα μέρη ό,τι ελήφθη κατά τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ειδικά για την απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών που επιφέρει η πανδημία στις συμβάσεις (388 Α.Κ) όσο εφαρμόσιμη και χρήσιμη ήταν η διάταξη κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας, πλέον μετά από ένα έτος υγειονομικής κρίσης μόνο επικουρικά μπορεί να εφαρμοστεί η εν λόγω διάταξη καθόσον η οικονομική ζωή πλέον έχει παγιωθεί να λειτουργεί με περιορισμούς και δεν υφίσταται πλέον τόσο έντονα το στοιχείο του απρόβλεπτου.

Διαβάστε περισσότερα:

To Newsletter του Propago

Λάβετε την ανάλυση της ημέρας στο email σας