Πετρίδης: Θωράκιση μέσω περιφερειακών αμυντικών συμφωνιών
Ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Propago: Η αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Τουρκία και οι διεθνείς αμυντικές συνεργασίες

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, οι διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με άλλα κράτη αποτελούν αδήριτη ανάγκη, αφενός για διαφύλαξη των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων και αφετέρου για διασφάλιση της ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Διαχρονικά η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής αποτελούσε πηγή αστάθειας. Τα τελευταία χρόνια, με το πλέγμα των περιφερειακών αμυντικών συνεργασιών που έχει αναπτυχθεί, δημιουργείται μια ομπρέλα ασφάλειας και σταθερότητας που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των συνεργαζόμενων κρατών και των πολιτών τους. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία διαφυλάττει τα νόμιμα δικαιώματα της με δύο τρόπους. Πρώτον, με τη διεθνή της τοποθέτηση ως σύγχρονη Ευρωπαϊκή χώρα, αξιόπιστο πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Δεύτερον, μέσω διμερών ή τριμερών συνεργασιών με χώρες οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα στην περιοχή, τα οποία επηρεάζονται από την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και πρωταγωνιστούν σεπεριφερειακές συνεργασίες σε έναν χώρο που εκτείνεται σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Αραβικό Κόλπο. Οι δράσεις μας βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, εστιάζονται και στοχεύουν στην προώθηση μιας φιλόδοξης περιφερειακής αμυντικής πολιτικής. 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και οι εν ισχύ αμυντικές συμφωνίες και συνεργασίες βρίσκουν και άλλους υποστηρικτές οι οποίοι εκφράζουν ενδιαφέρον για συμμετοχή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της πολυεθνικής άσκησης «Μέδουσα», όπου τα προηγούμενα χρόνια διεξαγόταν με δυνάμεις από Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο. Στην τελευταία άσκηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις από Γαλλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενισχύοντας περαιτέρω την προσπάθεια. 

Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία υλοποιεί προγράμματα αμυντικής συνεργασίας σε ετήσια βάση με χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Σερβία, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει σε αναβαθμισμένες συνεργασίες με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε επίσης προωθήσει τριμερείς μηχανισμούς αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας με Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία και Αρμενία αντίστοιχα. Οι εν λόγω μηχανισμοί ενισχύονται και αναβαθμίζονται συνεχώς. 

Στο φάσμα των αμυντικών συνεργασιών προστίθεται και η εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με την Ελλάδα. Οι ενέργειές μας είναι σε πλήρη αρμονία, συνεννόηση και συνεργασία. Σε επίπεδο Υπουργείων Άμυνας, πρόσφατα αποφασίσαμε τη δημιουργία ενός πλαισίου πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας από εκπροσώπους των δύο Υπουργείων για περαιτέρω συζήτηση και διαμόρφωση της αμυντικής πολιτικής και στρατηγικής των Υπουργείων Άμυνας Κύπρου – Ελλάδας.

Ως Υπουργείο Άμυνας επενδύουμε και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις διεθνείς αμυντικές συνεργασίες. Μέσω αυτής της οδού ισχυροποιούμε τις θέσεις μας και διαφυλάσσουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο Χαράλαμπος Πετρίδης είναι υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Διαβάστε περισσότερα:

To Newsletter του Propago

Λάβετε την ανάλυση της ημέρας στο email σας