Κλιματική αλλαγή και προστασία των δασών

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πέραν των προφανών και η διάσκεψη για το κλίμα στην Γλασκόβη (COP26) αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να αντιληφθούμε το μέγεθος της απειλής της κλιματικής αλλαγής για τον πλανήτη μας. Ένα επιμέρους θέμα που προκύπτει από την 26η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή είναι η προστασία των δασών – δράση που αφορά όχι μόνο στην προστασία των δασών του πλανήτη αλλά και την αποκατάσταση, διαχείριση και την υλοποίηση των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Επί τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε στα πλαίσια της διάσκεψης της Γλασκόβης την συνεισφορά της ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προστασία των δασών του πλανήτη. 

Τονίζεται ότι η σημασία των δασών σε σχέση με την βιωσιμότητα του πλανήτη μας είναι εξαιρετική, αφού αυτά στηρίζουν το 80% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, σε αυτά εξαρτώνται πέραν των 1,6 δισεκατομμυρίων ανθρώπων για την διατροφή και τον βιοπορισμό τους, ενώ παράγουν οξυγόνο και καθαρίζουν τον αέρα απορροφώντας μέχρι και το 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μετριάζοντας την κλιματική αλλαγή.

Ενόψει των δεδομένων που δημιουργούνται με την κλιματική αλλαγή η έννοια της βιωσιμότητας των δασών αποτελεί αρχή εκ των ων ουκ άνευ για την επίτευξη των στόχων της διεθνούς κοινότητας για την προστασία του πλανήτη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η έννοια της βιωσιμότητας αναφέρεται πρωτίστως στην διαχείριση των δασών, την αποκατάσταση και την προστασία τους, που θα οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη με θετικές παραμέτρους που αφορούν, πέραν των προφανών που αφορούν στην καθ’ εαυτή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ανάπτυξη τεχνολογιών που αφορούν στις πιο πάνω παραμέτρους και την πολυμέρεια στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που υπάρχουν σε σχέση με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής ειδικά σε σχέση με το οικοσύστημα του πλανήτη μας. 

Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινή προσπάθεια διατήρησης, αποκατάστασης και διαχείρισης των δασών με συνολικό και ολοκληρωμένο τρόπο είναι στοχευμένη, με 250 εκατομμύρια ευρώ να προγραμματίζονται να διατεθούν στη λεκάνη του Κονγκό, περιλαμβάνοντας έτσι οκτώ χώρες με ένα ιδιαίτερα σημαντικό για τον πλανήτη οικοσύστημα που αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή τροπικών δασών στη Γη. 

Συναφές με την πιο πάνω δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το σχέδιο δράσης της για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), μέσω του οποίου στοχεύεται η διασφάλιση ότι μόνο νόμιμα υλοτομημένη ξυλεία εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, διάφορα άλλα επιμέρους προγράμματα στοχεύουν στην προώθηση της πράσινης οικονομίας που να έχει ως βασικά της χαρακτηριστικά την ενδογενή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη καθώς και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 


Ο Δρ. Αντώνης Στ. Στυλιανού είναι Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα:

To Newsletter του Propago

Λάβετε την ανάλυση της ημέρας στο email σας