Ζέτα Αιμιλιανίδου: H επαναφορά της οικονομίας και της αγοράς εργασίας μετά την πανδημία
Η Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Propago

Οι τελευταίοι 12 μήνες ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι για το σύνολο της ανθρωπότητας καθώς οι προκλήσεις από την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης πανδημικής κρίσης των τελευταίων 100 χρόνων ήταν δυσθεώρητες. Η Κύπρος κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις ακόμη πιο έντονα καθώς ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας συνδέεται ή και εξαρτάται από τον τουρισμό, τομέας ο οποίος δέχθηκε ίσως το μεγαλύτερο πλήγμα ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας πανδημικής κρίσης.

Μέσα από αυτές τις συνθήκες, συνεχίζεται από τον Μάρτιο 2020 μέχρι σήμερα η στήριξη όλων των εργαζομένων και επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό μέσω των Ειδικών Σχεδίων που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βάσει των οποίων έχουν λάβει στήριξη πέραν των 200.000 εργαζομένων, 27.000 επιχειρήσεων και 22.000 αυτοτελώς εργαζομένων, δηλαδή η πλειοψηφία των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων του τόπου, με συνολικές δαπάνες πέραν των 650 εκατομμυρίων ευρώ. Η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί και για όσο διάστημα είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Μέσω της επιτυχημένης υλοποίησης και συνεχούς αναπροσαρμογής των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, η Κυπριακή Δημοκρατία κατόρθωσε να συγκρατήσει υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης και χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας από το μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης. 

Με αυτά τα δεδομένα και εφόσον υπάρχουν πλέον τα πρώτα ισχυρά ελπιδοφόρα μηνύματα με την υλοποίηση του εμβολιαστικού πλάνου για την αντιμετώπιση της πανδημίας, εμβόλια για τα οποία η Κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει ήδη σημαντικές ποσότητες για οριστική ανάκαμψη από την υγειονομική κρίση εντός του 2021, δημιουργούνται ισχυρές προϋποθέσεις για επαναφορά της οικονομίας και της αγοράς εργασίας σε σταθερότητα και ανάκαμψη.

Πρώτιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τους επόμενους μήνες είναι η αντιμετώπιση της αύξησης της ανεργίας ως συνέπεια της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη ληφθεί μέτρα, όπως η σειρά Σχεδίων για επιδότηση προσλήψεων και για την ενίσχυση της απασχόλησης, τα οποία έχουν προκηρυχθεί με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €56 εκατομμυρίων. Επιπλέον, σχεδιάζονται και θα προκηρυχθούν και επιπρόσθετα Σχέδια για τη στήριξη της απασχόλησης, τα οποία έχουν ήδη περιληφθεί στα προτεινόμενα προς χρηματοδότηση έργα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται Σχέδια για επιδότηση της εργοδότησης, με εξειδικευμένα σχέδια ειδικά για νέους, μακροχρόνια άνεργους, άτομα άνω των 50 ετών και γυναίκες.

Ταυτόχρονα, η βελτίωση των συνθηκών εντός του 2021 επιτρέπει στο Υπουργείο και την Κυβέρνηση να θέσει σε πορεία υλοποίησης ή ολοκλήρωσης σημαντικές ώριμες μεταρρυθμίσεις που αφορούν στον επανασχεδιασμό του συνταξιοδοτικού συστήματος, τη δημιουργία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, την εφαρμογή σειράς πολιτικών για τη στήριξη της οικογένειας και του παιδιού, την πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την συνέχιση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία με ενίσχυση του πλέγματος προστασίας για τα άτομα με αναπηρία.


Η Ζέτα Αιμιλιανίδου είναι υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας

To Newsletter του Propago

Λάβετε την ανάλυση της ημέρας στο email σας