Προκειμένου ένα τροχαίο ατύχημα να χαρακτηριστεί εργατικό η βασικότερη προϋπόθεση είναι να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ατυχήματος ή δυστυχήματος και της φύσης της εργασίας ή της μετάβασης ή αποχώρησης από αυτήν. Η δεύτερη βασική προϋπόθεση είναι ο παθών να έχει την ιδιότητα του εργαζομένου κατά το χρόνο του ατυχήματος, να είναι δηλαδή ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α με συγκεκριμένο εργοδότη φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και το τροχαίο να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο άσκησης εργασιακών καθηκόντων.

Ωστόσο υπάρχουν και άλλες ειδικότερες προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις γενικότερες διατάξεις του Αστικού Δικαίου. Ενδεικτικά θα πρέπει να αποδειχθεί με έγγραφα, μάρτυρες και γενικότερα κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο όπως εκθέσεις συμβάντων από την Τροχαία ότι το τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα που έλαβε χώρα εν ώρα εργασίας ή κατά την μετάβαση ή αποχώρηση από αυτήν δεν συντελέστηκε με ευθύνη του ιδίου του εργαζομένου ή έστω με συνυπαιτιότητά του (άρθρο 300 Α.Κ) ή δεν αντέβαινε στις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών.

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο του δικηγόρου Ηρακλή Μουράβα πατώνταςΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα:

To Newsletter του Propago

Λάβετε την ανάλυση της ημέρας στο email σας