«Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα» 

Ανεβαίνουμε στην Ιερουσαλήμ για να βιώσουμε το θείο πάθος. Οδεύουμε με ταπεινό «εγώ» ώστε να υπερβούμε τον κατώτερό μας εαυτό. Νηστεία και προσευχή. Η ψυχή ζητάει ενίσχυση. Ψάχνει διέξοδο από τις καθημερινές μέριμνες. Σίγουρα δεν θα αμελήσει το αναγκαίο, αλλά ούτε και θα αφήσει τον θόρυβο να την παραπλανήσει. 

Το κάλλος της Μεγάλης Εβδομάδας είναι τεράστιο. Ο Κύριος, μπροστά στον δήμιο, αφήνει στον άνθρωπο το «Σώμα» και  το «Αίμα» Του. Θυσιάζεται για τη δική του σωτηρία. 

Τα Άχραντα Πάθη και η λαμπροφόρα Ανάσταση μεταμορφώνουν τον καθένα που τα εορτάζει. Ζητούμενο οι πιστοί να προσεγγίσουν με εσωτερική ησυχία και μετάνοια.

Ο Χριστός μάς προσκαλεί με τρόπο μοναδικό. Ας απαντήσουμε θετικά στο προσκλητήριό Του. Αποστολή μας η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.


H Μαρία Χριστοδούλου είναι Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα:

To Newsletter του Propago

Λάβετε την ανάλυση της ημέρας στο email σας