.. ψηφοθήρες αλλόφρονες, άλλοτε ουδετερόφιλοι, ενίοτε εθνικόφρονες ..

Σπύρος Χαριτάτος

To Newsletter του Propago

Λάβετε την ανάλυση της ημέρας στο email σας